วัดเจดีย์หลวง
วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร
1839 – 2559
เจดีย์หลวงที่วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร ถูกเรียกกันเป็นนัยว่า ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนา ซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยพญาสามฝั่งแกนเพื่อใช้ประดิษฐานอัฐิพระบิดา
DOWNLOAD
เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
วัดมหาธาตุ ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย
1839 - 1874
เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูม นับเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นลายเซนต์เฉพาะของเมืองสุโขทัย ร่วมกับรสนิยมของช่างหลวงสุโขทัย จึงมีการผสมรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน
DOWNLOAD
วัดจุฬามณี
ตำบล ท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
1839 - 1874
วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นพระปรางค์ ซึ่งน่าจะสร้างขึ้นเป็นช่วงแรกๆ และมีรูปแบบสัมพันธ์กับปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี
DOWNLOAD
ปู่ม่าน ย่าม่าน วัดภูมินทร์
บ้านภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1839 - 1874
ภาพของชายหญิงคู่หนึ่งที่มีขนาดเกือบเท่าคนจริง ฝ่ายชายใช้มือข้างหนึ่งเกาะที่ใหล่ฝ่ายหญิง ส่วนมืออีกข้าง ป้องปากคล้ายกระซิบกระซาบที่ข้างหู ท่าทางแฝงไปในเชิงรักใคร
DOWNLOAD
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วิหารลายคำ
1839 – 2559
วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่
DOWNLOAD
คูเมือง
กำแพงเมืองเชียงใหม่
1839 - 1874
กำแพงเมืองเชียงใหม่ ถูกพบหลักฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงปี พ.ศ.2559 กำแพงเมืองเชียงใหม่ ก็จะมีอายุครบ 720 ปีพอดี โดยได้รับความช่วยเหลือในการสร้างจากพญาร่วง
DOWNLOAD
บันไดนาค
ดอยสุเทพ จัดหวัดเชียงใหม่
1839 - 1874
สมัยก่อน การขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพเป็นเรื่องที่ยากลำบาก เพราะไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน มีเพียงทางเดินแคบๆ ที่ต้องใช้เวลานานถึง 5 ชั่วโมงเท่านั้น จนในสมัยนั้นว่ากันว่า ถ้าใครไม่มีพลังบุญและศรัทธาจริงๆ ก็จะไมมีโอกาสได้กราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ
DOWNLOAD

วัดเจดีย์หลวง

01 เจดีย์หลวงที่วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร ถูกเรียกกันเป็นนัยว่า ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนา VIEW DETAIL

เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

02 หรือเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูม วัดมหาธาตุ ตำบล เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย VIEW DETAIL

วัดจุฬามณี

03 ตำบล ท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก VIEW DETAIL

ปู่ม่าน ย่าม่าน วัดภูมินทร์

04 บ้านภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน VIEW DETAIL

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

05 วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) VIEW DETAIL

คูเมือง

06 กำแพงเมืองเชียงใหม่ VIEW DETAIL

บันไดนาคดอยสุเทพ

07 สมัยก่อน การขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพเป็นเรื่องที่ยากลำบาก เพราะไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน มีเพียงทางเดินแคบๆ ที่ต้องใช้เวลานานถึง 5 ชั่วโมงเท่านั้น จนในสมัยนั้นว่ากันว่า ถ้าใครไม่มีพลังบุญและศรัทธาจริงๆ ก็จะไมมีโอกาสได้กราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ VIEW DETAIL
SLIDE LEFT