~Hiscovery~

Hiscovery // Discovery
LANNA
BC.1674
วัดเจดีย์หลวง
Temple in Chiang Mai, Thailand
1839 - 1874 LANNA
เจดีย์หลวงที่วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร ถูกเรียกกันเป็นนัยว่า ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนา ซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยพญาสามฝั่งแกนเพื่อใช้ประดิษฐานอัฐิพระบิดา
LANNA
BC.1674
เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
Temple in Chiang Mai, Thailand
1839 - 1874 LANNA
เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูม นับเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นลายเซนต์เฉพาะของเมืองสุโขทัย ร่วมกับรสนิยมของช่างหลวงสุโขทัย จึงมีการผสมรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน
LANNA
BC.1674
วัดจุฬามณี
Temple in Chiang Mai, Thailand
1839 - 1874 LANNA
วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นพระปรางค์ ซึ่งน่าจะสร้างขึ้นเป็นช่วงแรกๆ และมีรูปแบบสัมพันธ์กับปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี
LANNA
BC.1674
ปู่ม่าน ย่าม่าน วัดภูมินทร์
Temple in Chiang Mai, Thailand
1839 - 1874 LANNA
ภาพของชายหญิงคู่หนึ่งที่มีขนาดเกือบเท่าคนจริง ฝ่ายชายใช้มือข้างหนึ่งเกาะที่ใหล่ฝ่ายหญิง ส่วนมืออีกข้าง ป้องปากคล้ายกระซิบกระซาบที่ข้างหู ท่าทางแฝงไปในเชิงรักใคร
LANNA
BC.1674
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
Temple in Chiang Mai, Thailand
1839 - 1874 LANNA
วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่
LANNA
BC.1674
กำแพงเมืองเชียงใหม่
Temple in Chiang Mai, Thailand
1839 - 1874 LANNA
กำแพงเมืองเชียงใหม่ ถูกพบหลักฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงปี พ.ศ.2559 กำแพงเมืองเชียงใหม่ ก็จะมีอายุครบ 720 ปีพอดี โดยได้รับความช่วยเหลือในการสร้างจากพญาร่วง
LANNA
BC.1674
บันไดนาค ดอยสุเทพ
Temple in Chiang Mai, Thailand
1839 - 1874 LANNA
สมัยก่อน การขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพเป็นเรื่องที่ยากลำบาก เพราะไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน มีเพียงทางเดินแคบๆ ที่ต้องใช้เวลานานถึง 5 ชั่วโมงเท่านั้น จนในสมัยนั้นว่ากันว่า ถ้าใครไม่มีพลังบุญและศรัทธาจริงๆ ก็จะไมมีโอกาสได้กราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ
วัดเจดีย์หลวง
วัดเจดีย์หลวง
01
เจดีย์หลวงที่วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร ถูกเรียกกันเป็นนัยว่า ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนา ซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยพญาสามฝั่งแกนเพื่อใช้ประดิษฐานอัฐิพระบิดา
เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
02
เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูม นับเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นลายเซนต์เฉพาะของเมืองสุโขทัย ร่วมกับรสนิยมของช่างหลวงสุโขทัย จึงมีการผสมรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
03
วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นพระปรางค์ ซึ่งน่าจะสร้างขึ้นเป็นช่วงแรกๆ และมีรูปแบบสัมพันธ์กับปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี
ปู่ม่าน ย่าม่าน วัดภูมินทร์
ปู่ม่าน ย่าม่าน วัดภูมินทร์
04
ภาพของชายหญิงคู่หนึ่งที่มีขนาดเกือบเท่าคนจริง ฝ่ายชายใช้มือข้างหนึ่งเกาะที่ใหล่ฝ่ายหญิง ส่วนมืออีกข้าง ป้องปากคล้ายกระซิบกระซาบที่ข้างหู ท่าทางแฝงไปในเชิงรักใคร
 
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
05
วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่
คูเมือง
กำแพงเมืองเชียงใหม่
06
กำแพงเมืองเชียงใหม่ ถูกพบหลักฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงปี พ.ศ.2559 กำแพงเมืองเชียงใหม่ ก็จะมีอายุครบ 720 ปีพอดี โดยได้รับความช่วยเหลือในการสร้างจากพญาร่วง
บันไดนาค ดอยสุเทพ
บันไดนาค ดอยสุเทพ
07
สมัยก่อน การขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพเป็นเรื่องที่ยากลำบาก เพราะไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน มีเพียงทางเดินแคบๆ ที่ต้องใช้เวลานานถึง 5 ชั่วโมงเท่านั้น จนในสมัยนั้นว่ากันว่า ถ้าใครไม่มีพลังบุญและศรัทธาจริงๆ ก็จะไมมีโอกาสได้กราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ
 

Information

ที่อยู่
ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
Phone
053 276 140