วัดจุฬามณี

Temple in Phitsanulok // Thailand
1839 - 1874

~ในประวัติศาสตร์~

วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นพระปรางค์ ซึ่งน่าจะสร้างขึ้นเป็นช่วงแรกๆ และมีรูปแบบสัมพันธ์กับปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ซึ่งเชื่อว่าเป็นต้นแบบการประยุกต์ปราสาทหินแบบเขมรให้เป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทย คาดว่าสร้างให้เป็นศูนย์กลางของเมืองพิษณุโลกเดิม

องค์เจดีย์นั้น ถูกก่อด้วยศิลาแลง และฉาบปูนเพื่อใช้ปิดผิวโครงสร้าง ติดลวดลายปูนปั้นประดับส่วนต่างๆของอาคาร ผังอาคารตั้งบนฐานลูกฟักสองชั้น ส่วนท้ายมีห้องประดิษฐานรูปเคารพแบบจตุรมุข ส่วนหน้ามีบันไทขึ้นสู่อาคารถึงสามทาง ซึ่งเรียกกันว่า "ตรีมุข" ก่อเป็นโครงสร้าง "สันเหลื่อม" คลุมส่วนทางเข้าด้วยซุ้มลดบบจระนำ แต่น่าเสียดายที่ส่วนยอดของอาคารส่วนท้ายเสียหายไปแล้ว

/featuredG A L L E R Y/

Information

ที่อยู่
ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
Phone
053 276 140