วัดเจดีย์หลวง

Temple in Chiang Mai // Thailand
1839 - 1874

~ในประวัติศาสตร์~

เจดีย์หลวงที่วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร ถูกเรียกกันเป็นนัยว่า ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนา ซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยพญาสามฝั่งแกนเพื่อใช้ประดิษฐานอัฐิพระบิดา สร้างเป็นทรงปราสาทสูงราว 55 เมตร มีพระพุทธรูปนั่งทั้ง 4 ด้าน บันไดทางขึ้นเป็นนาคห้าเศียร รูปปั้นสิงห์ 4 ตัวที่ส่วนมุมเจดีย์ มีหลังคาลาดซ้อนสองชั้นรับชั้นบัวแปดเหลั่ยม องค์ระฆัง บัลลังก์ ฉัตร ปล้องไฉน และปลียอด กาลเวลาผ่านไปจนสมัยพญาติโลกราชมีการบูรณะให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จนมีฐานกว้างราว 50 เมตร และสูงถึง 70 เมตร และทำช้างอีก 28 เชือก ค้ำรอบฐานไว้ พระเจดีย์เปลี่ยนเป็นยอดกระพุ่มเดียว แต่ปัจจุบันส่วนยอดขององค์พระเจดีย์ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในสมัยพระนางเทวีจิระประภา จึงทำให้เหลือเพียงครึ่งองค์

/featuredG A L L E R Y/

Information

ที่อยู่
ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
Phone
053 276 140