กำแพงเมืองเชียงใหม่

Wall in Chiang Mai // Thailand
1839 - 1874

~ในประวัติศาสตร์~

กำแพงเมืองเชียงใหม่ ถูกพบหลักฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงปี พ.ศ.2559 กำแพงเมืองเชียงใหม่ ก็จะมีอายุครบ 720 ปีพอดี โดยได้รับความช่วยเหลือในการสร้างจากพญาร่วง หรือพ่อขุนรามคำแหง และพญางำเมือง โดยสร้างเป็นรูปเกือบสี่เหลี่ยมจัตรัส ก่อกำแพงด้วยอิฐ และมีความยาวแต่ละด้าน ประมาณ 1.6 กิโลเมตร กำแพงด้านนอก ถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำ เพื่อแสดงถึงขอบเขตศูนย์กลางอำนาจการปกครอง และใช้ป้องกันข้าศึก

ส่วนสำคัญของกำแพงเมืองนั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือประตูทางเข้า และแจ่ง โดยมี 4 ประตูหลัก คือ ประตูช้างเผือก ประตูท่าแพ ประตูส่วนดอก และประตูเชียงใหม่ และอีก 1 ประตูรอง คือ ประตูสวนปรุง ซึ่งแต่ละประตู จะมีกำแพง และประตูสองชั้น ส่วนแจ่ง หรือจะพูดให้เห็นภาพก็คือ ป้อมปราการที่อยู่บริเวณมุมกำแพง มีอยู่ด้วยกัน 4 แจ่ง คือ แจ่งศรีภูมิ แจ่งหัวริน แจ่งกู่เฮือง และแจ่งขะต้ำ

/featuredG A L L E R Y/

Information

ที่อยู่
ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
Phone
053 276 140