บันไดนาค ดอยสุเทพ

Wall in Chiang Mai // Thailand
1839 - 1874

~ในประวัติศาสตร์~

สมัยก่อน การขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพเป็นเรื่องที่ยากลำบาก เพราะไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน มีเพียงทางเดินแคบๆ ที่ต้องใช้เวลานานถึง 5 ชั่วโมงเท่านั้น จนในสมัยนั้นว่ากันว่า ถ้าใครไม่มีพลังบุญและศรัทธาจริงๆ ก็จะไมมีโอกาสได้กราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ จนปี พ.ศ.2477 ครูบาศรีวิชัย ได้เริ่มสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ โดยให้เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในตอนนั้น ขุดดินเป็นจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ ตรงบริเวณหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ในปัจจุบัน เริ่มสร้างวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2477 ใช้เวลาเพียง 5 เดือน 22 วัน ในระยะทาง 11 กิโลเมตร ด้วยอุปกรณ์เพียงจอบ และเสียมเท่านั้น โดยเมื่อสร้างเสร็จ ท่านครูบาศรีวิชัย จึงเป็นคนแรกที่นั่งรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพ และให้คนทั่วไป ใช้ขึ้นไปกราบไหว้พระธาตุ นับแต่นั้น

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ถูกสร้างมาแต่สมัยพญากือนาเพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในปี พ.ศ.1929 ส่วนบันไดนาคถูกสร้างขึ้นราวเกือบ 200 ปีหลังจากนั้น โดยพระมหาญาณมงคลโพธ์ โดยประกอบด้วยพญานาคทั้ง 2 ข้าง ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พญานาคแต่ละตัวมี 7 หัว บันไดมีความยาวถึง 306 ขั้น

/featuredG A L L E R Y/

Information

ที่อยู่
ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
Phone
053 276 140