วัดมหาธาตุ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

Temple in Sukhothai // Thailand
1839 - 1874

~ในประวัติศาสตร์~

เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูม นับเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นลายเซนต์เฉพาะของเมืองสุโขทัย ร่วมกับรสนิยมของช่างหลวงสุโขทัย จึงมีการผสมรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกันโดยประกอบไปด้วย ชุดฐานเขียงผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสามชั้น ฐานบัวลูกแก้วที่ชั้นหน้ากระดานล่าง บัวคว่ำ ท้องไม้ ลูกแก้ว บัวหงาย และชั้นหน้ากระดานบน ฐานแว่นฟ้า บัญแถลง และกลียบขนุน ปล้องฉไน และปลียอด ในลักษณะคล้ายเจดีย์ทรงลอมฟาง แบบอิทธิพลของเจดีย์มอญ ซึ่งทำให้ภาพโดยรวม สะท้อนรสนิยมเฉพาะของวัฒนธรรมสุโขทัยด้วยรูปทรงเพรียว เส้นสายอ่อนช้อย และสัดส่วนสัมพันธ์กัน เจดีย์นี้ มีความสำคัญคือ เป็นศุนย์กลางเมืองในวัดมหาธาตุ ด้วยการเป็นเจดีย์ประธานวัด และมีเจดีย์บริวารทรงปราสาทล้อมรอบอีกถึง 8 องค์

/featuredG A L L E R Y/

Information

ที่อยู่
ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
Phone
053 276 140